Registration Agreement

Foorumin käyttöehdot & säännöt

HUOM! Foorumin runsaan roskapostitunnusten luomisen vuoksi foorumin uudet tunnukset tarkistetaan käsipelillä. Suosittelen valitsemaan nimimerkiksesi sellaisen, jota ei ole mahdollista sotkea SPAM-tunnukseen.

Ohessa foorumin säännöt, joita sinun täytyy suostua noudattamaan. Mikäli suostut ja haluat edetä rekisteröitymisessä, yksinkertaisesti klikkaa 'Rekisteröidy' -nappia alapuolella.

Muista, että foorumin ylläpito ei ole vastuussa yhdestäkään viestistä. Emme vastaa viestien paikkaansapitävyydestä, täydellisyydestä tai käyttökelpoisuudesta, neuvojen oikeellisuudesta emmekä ole vastuussa yhdenkään viestin sisällöstä.

Viestit kuvastavat niiden kirjoittajien mielipiteitä, eivät välttämättä foorumin ylläpidon tai muiden foorumilaisten mielipiteitä. Mikäli tunnet yhdenkin viestin olevan paheksuttava ja/tai foorumin sääntöjen vastainen, ota välittämästi ylläpitoon yhteyttä sähköpostilla tai ilmoittamalla asiasta ylläpidolle foorumilla. Meillä on mahdollisuus poistaa sääntöjen vastaiset viestit ja teemme asiassa parhaamme kohtuullisessa ajassa, mikäli katsomme viestin poistamisen olevan aiheellista.

Suostut läpi koko tämän palvelun olematta lähettämättä tälle foorumille/kuvagalleriaan/blogeihin mitään sellaista materiaalia minkä tiedät olevan valetta tai halventavaa, virheellistä, loukkaavaa, rivoa, pornografista, vastenmielistä, ahdistelevaa, säädytöntä, rienaavaa, seksististä, uhkaavaa, rasistista, yksityisyyttä loukkaavaa, mustamaalaavaa, yritystoimintaa tahallisesti haittaavaa tai muuten lakien, asetusten tai tämän foorumin sääntöjen vastaista. Kielenkäyttösi tulee olla normaalin kohteliasta ja huomaavaista etkä saa hyökätä sanallisesti toisten foorumilaisten kimppuun.

Suostut olemaan lähettämättä tekijänoikeuksien alaista materiaalia, elleivät tekijänoikeudet kuulu sinulle tai com64.net -sivustolle. Sitoudut rekisteröitymään foorumille tunnuksella ja salasanalla, joita et käytä missään muussa palvelussa, salasanasi on mahdollisimman hankalasti arvattavissa ja vähintään kahdeksan merkkiä pitkä sisältäen isoja- ja pieniä kirjaimia, sekä numeroita ja erikoismerkkejä. Foorumin ylläpito pyrkii kaikin mahdollisin tavoin pitämään keskustelufoorumin alustan mahdollisimman turvallisena ja viimeisimmät päivitykset asennettuna.

Ylläpidolla on oikeus ennalta ilmoittamatta muokata tai poistaa viestejäsi sekä rajoittaa pääsyäsi tietyille osastoille tai koko foorumille.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forum rules!

Due to high amount of SPAM-registrations all registrations are accepted by admin!

You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.

Privacy Policy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on FMDX.tk-Foorumi, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.05.2023.
Viimeisin muutos 20.05.2024.

 

1. Rekisterinpitäjä

Janne Heinikangas
FMDX.tk
Vadelmakuja 4 B 28, 40340 Jyväskylä

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

FMDX.tk / Janne Heinikangas
Vadelmakuja 4 B 28, 40340 Jyväskylä

 
3. Rekisterin nimi
Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on keskustelufoorumin rekisteröitymisen myötä mahdollisuus osallistua
keskustelufoorumi käyttöön.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

henkilön nimimerkki
sähköpostiosoite
mahdollinen: www-sivustojen osoitteet
verkkoyhteyden IP-osoite
tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. rekisteröitymisen yhteydessä lomakkeella

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu
käyttäjän kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).