Radioharraste > Radiokuuntelun opintokerho
Radiokuuntelun jatko -opintokerhon toiminnasta keväällä 2011
(1/1)
PSS:
Opintokerholaisia kokoontui 2.3.2011 Korpilahdella ja he rakensivat pitkälanka-antenneihin sopivia päätevastuksia induktanssittomia 470 ja 560 ohmin 2 W:n hiiilimassavastuksista. Rakentamisen aikana kuunneltiin sveitsiläisen nettiradion jatsiohjelmaa. Kiitos Esa Salldénille Puhelin- ja Radiomuseolle Petäjävedelle hiilimassavastuksien sponsoroinnista! Vastuksiin kiinnitettiin johtimet, ne koteloitiin ja valettiin epoksimuoviin. 16.2. ei opintokerho kokoontunut ohjaajan poissaolon vuoksi.

Myöhemmin keväällä voidaan rakentaa OIRT-ULA-vastaanottoantenneita, mikäli löytyy riittävästi halukkaita opintokerholaisia. Myös päätevastuksia voidaan tarvittaessa rakentaa lisää. Opintokerhoa on mahdollista jatkaa Sisä-Suomen Radioaktiiviset ry:n toimintana. Kiitän DX-kuuntelu-, DX-kuuntelun jatko, Radiokuuntelu- ja Radiokuuntelun jatko -opintokerhojen toimintoihin osallistuneita vuosina 2002 - 2011!

73 de
PSS
JMN:
Kiitos puolestani näistä vuosista, jolloin PSS olet ollut vetovastuussa Jyvässeudun paikallistoiminnassa! Opintokerhon rakentelupäiviä ja retkiä kannattaa minusta ehdottomasti jatkaa edelleen uuden yhdistyksen toiminnan osana, tällainen osaaminen on vahvuus. Kiitokset vielä!

73's JMN
Navigaatio
Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta